BIO-Sundhed

Læren bak BIO-Sundhed er at sykdom ofte er forårsaket av et traume. Avhengig av hva slags traume det er, kan dette avleses med en CCT-skanning av hjernen.

Det betyr også at dersom du har en CCT-skanning av hjernen, så vil et konkret traume kunne avleses og dette kan vise til et spesielt organ. På fagspråket kalles dette en artifakt.

Jeg påstår og har erfart at det er en klar og entydig sammenheng mellom følelser, hjerne og organ.

Det finnes karakteristika i det såkalte artifaktet som kan avsløre om traumet er uløst, altså i en konfliktfase, eller om det har overgått til en helbredelsesfase.

Dette betyr absolutt ikke at et traume fører til sykdom!

Det er det samme som Louise L Hay har påstått i årevis-
BIO-Sundhed mener at dette er naturlover og mener å kunne påvise det bl.a. gjennom tusenvis av tilfeller og via CCT skanning av hjernen.

BIO-Sundhed og META-EFT
Jeg ser for meg at dette kan brukes for raskere å kunne søke etter relevante opplevelser når noen kommer med en sykdom eller diagnose. I sånne tilfeller, bruker jeg InnerTrac, elektronisk muskeltester.

Jeg har svært god kunnskap og kompetanse om denne læren.
Har vært IMMA META-Health Master Trainer MHI og Modality Trainer, samt sittet i styret i META-Health International CIC.

Jeg skylder å gjøre deg oppmerksom på at jeg ikke har lov å behandle sykdommer.

%d bloggere liker dette: