META-Health

Læren bak META Medisin er at sykdom er forårsaket av et traume. Avhengig av hva slags traume det er, kan dette avleses med en CT-skanning av hjernen.

Det betyr også at dersom du har en CT-skanning av hjernen, så vil et konkret traume kunne avleses og dette kan vise til et spesielt organ.

Jeg påstår og har erfart at det er en klar og entydig sammenheng mellom følelser, hjerne og organ.

Det finnes karakteristika som kan avsløre om traumet er uløst, altså i en konfliktfase, eller om det har overgått til en helbredelsesfase.

Dette betyr absolutt ikke at et traume fører til sykdom!

Det er det samme som Louise L Hay har påstått i årevis-
META Medisin mener at dette er naturlover og mener å kunne påvise det bl.a. gjennom tusenvis av tilfeller og via CT skanning av hjernen.

META Medisin og META-EFT
Jeg ser for meg at dette kan brukes for raskere å kunne søke etter relevante opplevelser når noen kommer med en sykdom eller diagnose. I sånne tilfeller, bruker jeg InnerTrac, elektronisk muskeltester.

Jeg har svært god kunnskap og kompetanse om denne læren.
Har vært IMMA META-Health Master Trainer MHI og Modality Trainer, samt sittet i styret i META-Health International CIC.

Jeg skylder å gjøre deg oppmerksom på at jeg ikke har lov å behandle sykdommer.

%d bloggere liker dette: