META-EFT

META-EFT
META betyr i perspektiv.

EFT betyr emosjonelle frihetsteknikker.


Navnet EFT ble for endel år siden endret til META-EFT og inkluderer nå en del annet materiale som er verdifullt for gode terapeuter.
META-EFT Nivå 1 er nesten identisk med den opprinnelige EFT Nivå 1 kurs.
Det er noen elementer som er lagt til.
Dette er det grunnleggende kurset hvor du lærer å bruke metoden mekanisk. Normalt på 1-2 dager, avhengig av kompetansen til deltagerne.


Vi starter META-EFT Nivå 2 kurset med noe grunnleggende informasjon som jeg tror er helt nødvendig for å oppnå gode resultater.
I tillegg er det noen referanser til BIO-Sundhed eller METAsundhed/Meta-Health.
Den viktigste delen av nivå 2 er fullt ut å forstå strategier og trossystemer, den kognitive del av terapi.
Vi beveger oss også inn i regresjon.
I tillegg lærer man om å behandle hologrammer og teorien bak det. Det blir også demonstrert.

I tillegg får du demonstrert bruk og forståelse av InnerTrac, elektronisk muskeltesting, for å verifisere at klienten er på rett spor, og for å identifisere den mulige årsaken til en sykdom, finne et mulig traume, sjekke om det bare er én i rekken av tidligere lignende erfaringer eller om det kommer fra en annen tid. Med InnerTrac vil det også være mulig å finne traumer som ligger på helt andre nivåer, for eksempel biologisk-genetisk, epigenetisk, kulturelt og muligens tidligere livserfaring, etc. Det er mulig å identifisere trans-biologiske traumer på en lett måte.

META-EFT Nivå 3 inneholder et vell av informasjon og kompetanse fra Tron Enger som, siden 1983, har hatt langt over 6.000 klienter.

Vi kommer inn i mange strategier og trossystemer, samt mange av de små nyansene som avgjør om du vil lykkes med klientene dine. Det er også riktig å påpeke at med Nivå 3 forlater vi den mekaniske teknikken META-EFT og jobber på et helt annet nivå, med for eksempel å arbeide i The Field. Da kan vi behandle noen som ikke er til stede, behandle alle relevante mennesker i traumer, hologrammisk prosessing. På nivå 3 er det ingen begrensninger på informasjon som vil bli gitt som er relevante for META-EFT, og alle spørsmål vil bli besvart hvis treneren kan svare på spørsmålene.

Normalt holdes META-EFT nivå 1 holdes på 1-2 dager.

META-EFT Nivå 2 på vanligvis 3 dager, avhengig av kompetansen til studentene.

META-EFT Nivå 3, også vanligvis 3 dager, og også her, avhengig av kompetansen og erfaringen til studentene. Min erfaring er at jo mer kompetanse studentene er, jo lengre tar kursene.

For alle som ønsker å bli en META-EFT Trainer, er det klare og unike krav som kreves og en dedikert FaceBook-gruppe.

%d bloggere liker dette: