META-EFT

META-EFT
META betyr i perspektiv.

EFT betyr emosjonelle frihetsteknikker.


Navnet EFT ble for endel år siden endret til META-EFT og inkluderer nå en del annet materiale som er verdifullt for gode terapeuter.
META-EFT Nivå 1 er nesten identisk med den opprinnelige EFT Nivå 1 kurs.
Det er noen elementer som er lagt til.
Dette er det grunnleggende kurset hvor du lærer å bruke metoden mekanisk. Normalt på 1-2 dager, avhengig av kompetansen til deltagerne.


Vi starter META-EFT Nivå 2 kurset med noe grunnleggende informasjon som jeg tror er helt nødvendig for å oppnå gode resultater.
I tillegg er det noen referanser til BIO-Sundhed eller METAsundhed/Meta-Health.
Den viktigste delen av nivå 2 er fullt ut å forstå strategier og trossystemer, den kognitive del av terapi.
Vi beveger oss også inn i regresjon.
I tillegg lærer man om å behandle hologrammer og teorien bak det. Det blir også demonstrert.

I tillegg får du demonstrert bruk og forståelse av InnerTrac, elektronisk muskeltesting, for å verifisere at klienten er på rett spor, og for å identifisere den mulige årsaken til en sykdom, finne et mulig traume, sjekke om det bare er én i rekken av tidligere lignende erfaringer eller om det kommer fra en annen tid. Med InnerTrac vil det også være mulig å finne traumer som ligger på helt andre nivåer, for eksempel biologisk-genetisk, epigenetisk, kulturelt og muligens tidligere livserfaring, etc. Det er mulig å identifisere trans-biologiske traumer på en lett måte.

META-EFT Nivå 3 inneholder et vell av informasjon og kompetanse fra Tron Enger som, siden 1983, har hatt langt over 6.000 klienter.

Vi kommer inn i mange strategier og trossystemer, samt mange av de små nyansene som avgjør om du vil lykkes med klientene dine. Det er også riktig å påpeke at med Nivå 3 forlater vi den mekaniske teknikken META-EFT og jobber på et helt annet nivå, med for eksempel å arbeide i The Field. Da kan vi behandle noen som ikke er til stede, behandle alle relevante mennesker i traumer, hologrammisk prosessing. På nivå 3 er det ingen begrensninger på informasjon som vil bli gitt som er relevante for META-EFT, og alle spørsmål vil bli besvart hvis treneren kan svare på spørsmålene.

Normalt holdes META-EFT nivå 1 holdes på 1-2 dager.

META-EFT Nivå 2 på vanligvis 2 dager, avhengig av kompetansen til studentene.

META-EFT Nivå 3, også vanligvis 3 dager, og også her, avhengig av kompetansen og erfaringen til studentene. Min erfaring er at jo mer kompetanse studentene er, jo lengre tar kursene fordi det dukker opp veldig mange relevante spørsmål.

For alle som ønsker å bli en META-EFT Trainer, er det klare og unike krav som kreves og en dedikert FaceBook-gruppe.

%d bloggere liker dette: